جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد شیرهای برنجی مخازن تحت فشار شماره84263/ت42045هـوزارت صنایع و معادن ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 31/3/1388 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب1371ـ تصویب نمود:
اجرای استاندارد شیرهای برنجی مخازن تحت فشار با شماره 6592 و با عنوان شیرمخازن گاز قابل حمل تحت فشار بالا اجباری می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18753
تاریخ تصویب :
1388/3/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت صنایع
موضوع :