جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین درصد سهام دولتی قابل واگذاری در هر شرکت بابت سهام عدالت به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی شماره93237/ت43115هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت تعاون
وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنایع و معادن
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/4/1388 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سهام دولتی (سهام متعلق به شرکتهای مادرتخصصی ذی‌ربط) و متعلق به دولت در شرکتهای زیر متضـمن درصد سهام قابل‌واگـذاری در هر شرکـت بابت سهام عدالـت به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به استناد ماده (34) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به نسبت مشمولین هر استان واگذار می‌شود تا برابر مقررات توسط انتقال گیرندگان اداره شود.
2ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه کلیه حقوق مالکانه سهام شرکتهای موضوع بند (1) متعلق به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مربوط می‌باشد و شرکتهای مربوط موظفند بلافاصله اقدامات لازم در مورد انتقال مالکیت سهام به انتقال گیرنده را به عمل آورند.
قیمت سهام شرکتهای بورسی که نماد معاملاتی آنها در تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در بورس باز باشد براساس قیمت تابلو بورس در تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین می‌گردد. قیمت سهام شرکتهایی که در حال پذیرش در بورس می‌باشند معادل میانگین قیمت تابلو بورس در پایان معاملات ظرف پانزده روز معاملاتی بعد از کشف قیمت سهام خواهد بود و قیمت قطعی در هیئت واگذاری به تصویب خواهد رسید.
4ـ در صورتی که مبالغ سهام واگذاری به صورت علی‌الحساب به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (155.000.000.000.000) ریال پس از تعیین قیمت قطعی سهام مزبور بیشتر و یا کمتر باشد درصد سهام و یا سهام شرکتهای جدید با اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی تا مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (155.000.000.000.000) ریال کسر و یا اضافه خواهد شد.
5 ـ هزینه‌های مربوط برای انجام تشریفات قانونی و معاملات سهام توسط انتقال گیرندگان سهام از محل سود سهام شرکتهای واگذار شده در طرح سهام عدالت تأمین و پرداخت خواهد شد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18760
تاریخ تصویب :
1388/4/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت صنایع
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت نفت
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت تعاون
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت نیرو
موضوع :