جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان شماره93267/ت42998کوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 1/4/1388 به استناد تبصره ماده (17) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 آیین‌نامه « شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان» را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان

ماده1ـ وظایف و اختیارات شورای مسکن استان به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ تنظیم برنامه اجرایی ابلاغی به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان.
2ـ تشخیص اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است و پیشنهاد انتقال آنها به وزارت مسکن و شهرسازی برای تسریع در اجرای برنامه‌های مسکن در راستای ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن.
3ـ تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مربوط به طرحهای آماده‌سازی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط و اعتبارات استانی و ملی، مطابق تصمیم‌نامه شماره 143789/41188 مورخ 18/8/1387 و توزیع شهرستانی آن.
4ـ نظارت بر روند اجرای طرحهای آماده‌سازی اراضی.
5 ـ تصمیم‌گیری درخصوص تأمین مصالح ساختمانی موردنیاز پروژه‌های بخش مسکن.
6 ـ پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی پروژه‌های بخش مسکن.
7ـ تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفیف و تقسیط آن طبق ماده (16) قانون یادشده، توسط شهرداریها.
8 ـ هماهنگی در نحوه پرداخت یارانه‌های بخش مسکن استان.
9ـ هماهنگی در تهیه و به روزرسانی سامانه اطلاعات و معاملات مسکن و تدارک سامانه اطلاعات برنامه‌های بخش مسکن منطبق با سامانه مرکزی.
10ـ پایش عوامل رشد قیمت مسکن در استان و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت.
11ـ نظارت بر روند تهیه و تأیید نقشه‌های آماده‌سازی و ساخت مسکن گروههای کم‌درآمد.
12ـ سایر وظایف محوله از طرف هیئت وزیران.
ماده2ـ علاوه بر اعضای شورای استان، حضور رییس سازمان بازرگانی، رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان، رییس اتحادیه تعاونی‌های مسکن، رییس کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و نیز در صورت ضرورت سایر مدیران استانی و کارشناسان و صاحبنظران بدون حق رأی در جلسه بلامانع است.
ماده3ـ جلسات شورای مسکن استان به ریاست استاندار و با حضور معاون امور عمرانی استاندار هر پانزده روز یک‌بار تشکیل می‌گردد.
ماده4ـ جلسات شورا با حضور استاندار و نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد.
ماده5 ـ دبیر شورای مسکن موظف است گزارش عملکرد شورا را هر ماه به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18760
تاریخ تصویب :
1388/4/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :