جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اصلاندوز شماره22251/310/300

استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اردبیل
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر اصلاندوز در جلسه مورخ 27/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18766
تاریخ تصویب :
1387/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :