جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الگوی مصرف آب در مصارف مختلف شماره99603/ت42400هـوزارت نیرو ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت آموزش و پرورش
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/2533 مورخ 17/1/1388 وزارت نیرو و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح الگوی مصرف و به استناد بند (ز) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و تبصره آن تصویب نمود:
1ـ وزارتخانه‌ها و واحدهای تابع، شرکتهای دولتی، نهادها و سازمانها، مراکز نظامی و انتظامی، نهادهای خدمات عمومی، واحدهای تجاری و بخشهای خدماتی کارخانه‌ها و تمامی کاربریهای غیرخانگی که از شبکه‌های آب شرب استفاده می‌نمایند، مکلفند مصارف خود را نسبت به دوره مشابه در سال 1387 کاهش دهند.
شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی موظفند در اسرع وقت سقف مصرف مجاز مصرف‌کنندگان بند (1) را اعلام و بهای مصارف مازاد را براساس بند (ج) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در تبصره بند (ز) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه، محاسبه و دریافت نمایند. در صورت عدم رعایت سقف مصرف اعلام شده و پس از اخطار کتبی و عدم رعایت آن، انشعاب آب آنها به صورت موقت قطع و با اخذ تعهدنامه کتبی وصل خواهدشد.
2ـ وزارت نیرو موظف است آب مصرفی و خدمات دفع فاضلاب واحدهای اداری دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را بر مبنای قیمت تمام‌شده (حداقل هزار و هفتصد و حداکثر چهار هزار ریال) محاسبه و دریافت نماید. هرگونه تغییر قیمت تمام شده برای سالهای آینده توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صورت خواهدگرفت.
3ـ جدول شماره یک پیوست مصوبه شماره 150088/309 مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

ماهانه : از الگوی مصرف تا 25/1 برابر مازاد بر الگو
تعرفه : 5/1 برابر قیمت تمام شده

ماهانه : مصارف مازاد بر 25/1 برابر الگوی مصرف تا 5/1 برابر مازاد بر الگو
تعرفه : 2 برابر قیمت تمام شده

ماهانه : مصارف مازاد بر 5/1 برابر الگوی مصرف تا 75/1 برابر مازاد بر الگو
تعرفه : 3 برابر قیمت تمام شده

ماهانه : مصارف مازاد بر 75/1 برابر الگوی مصرف تا 2 برابر مازاد بر الگو
تعرفه : 4 برابر قیمت تمام شده

ماهانه : مصارف مازاد بر دو برابر الگوی مصرف تا 5/2 برابر مازاد بر الگو
تعرفه : 5/5 برابر قیمت تمام شده

ماهانه : مصارف مازاد بر 5/2 برابر الگوی مصرف
تعرفه : 5/7 برابر قیمت تمام شده

4ـ در شهرهایی که از شبکه آب شرب برای تأمین آب فضای سبز استفاده می‌شود، با اعلام شرکت آب و فاضلاب، شهرداریهای سراسر کشور موظف به تقلیل قطر انشعاب و یا جمع‌آوری انشعابات مذکور بوده و کمبود آب موردنیاز از طریق حفر چاه با اخذ مجوز از شرکتهای آب منطقه‌ای، جبران گردد.
5 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به رعایت دقیق مبحث (16) مقررات ملی ساختمان و تفاهم‌نامه بین وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان در این خصوص اقدام نمایند.
6 ـ آب بهای اقامتگاههای غیردائمی کشور (ازجمله ویلا، باغ ویلا، خانه باغ و مجتمع‌های مسکونی برای اقامت مقطعی و محل غیرکسب و کار زندگی افراد) برابر قیمت تمام شده محاسبه و دریافت می‌شود.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت نیرو ظرف دو ماه تعیین و ابلاغ می‌شود.
7ـ وزارت نیرو با هماهنگی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است طی دو سال به منظور اعمال مدیریت مصرف بهینه آب نسبت به تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف بهینه آب در تجهیزات، فرآیندها و سیستم‌های مصرف‌کننده آب، به ترتیبی که مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند، اقدام کند. شورای عالی استاندارد این موارد را تصویب و ابلاغ خواهد کرد.
8 ـ به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود نسبت به دراختیار گذاردن تجهیزات کاهنده مصرف برای مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی اقدام و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب‌بها ظرف یک سال دریافت کنند.
9ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از طریق شبکه‌های ملی و استانی برای فرهنگ‌سازی اصلاح الگوی مصرف آب با اخذ حداقل هزینه‌ها، همکاریهای لازم را با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب استانی معمول داشته و با هماهنگی وزارت نیرو به نحوی برنامه‌ریزی کند که به طور روزانه برنامه‌های خاصی برای تبلیغ و آموزش و نحوه مصرف بهینه و کاهش مصرف آب اختصاص یابد.
10ـ وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت نیرو، موظف است اصلاح الگوی مصرف آب در مصارف مختلف را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی اعمال نماید.
11ـ به منظور انجام عملیات مرتبط با مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب در تأسیسات آب شرب شهرها و روستاها از محل اعتبارات مدیریت خشکسالی به این امر اختصاص یابد تا وزارت نیرو با هماهنگی وزارت کشور نسبت به توزیع استانی آن اقدام کند.
12ـ وزارت نیرو موظف است با انجام اقدامات لازم ازجمله بهینه‌سازی شبکه‌های فرسوده اصلاح خطوط و شیرآلات و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز به نحوی اقدام نماید که سالانه دو درصد، آب بدون درآمد کاهش یابد.
13ـ این تصویب‌نامه از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهدبود.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18771
تاریخ تصویب :
1388/1/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت آموزش و پرورش
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
وزارت بازرگانی
موضوع :