جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه ساری شماره18091/310/300
استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/12/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ساری (شامل شهرستانهای آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جویبار، ساری، سوادکوه، قائم‌شهر، محمودآباد، نکا، نور، فریدون‌کنار، گلوگاه) را که توسط این وزارتخانه‌ و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 8/4/1387 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح به 1404 تبدیل شود و جمعیت ناحیه در افق طرح محاسبه شود.
2ـ آن بخش از مصوبات سفرهای استانی که بازتاب کالبدی داشته و مراحل تصویب خود را در مرجع تخصصی قانونی گذرانده باشد در اسناد طرح ملحوظ شود.
3ـ مکانیابی مراکز خدمات رفاهی بین راهی در چارچوب ضوابط وزارت راه و ترابری و قانون ایمنی راهها و آئین‌نامه اجرای مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست در این مورد با وزارت راه و ترابری هماهنگی می‌نماید.
4ـ مکان مناسب برای احداث شهرک و سطح آن در پهنه مناسب برای استقرار سکونت و فعالیت در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب برسد (مصوبه کمیته فنی مصوبه شورایعالی تلقی می‌گردد).
5 ـ مکان مناسب برای انتقال پادگان از بین مکانهای پیشنهادی طرح با هماهنگی وزارت دفاع انتخاب شود.
متن مصوبه مورخ 2/2/1388 کمیته فنی شورای عالی به شرح ذیل می‌باشد:
کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری در اجرای تصمیم مورخ 5/12/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر تعیین مکان و سطح آن در پهنه مناسب برای استقرار سکونت در طرح ناحیه ساری، موضوع را در چهارجلسه و بازدید از محل مورد بررسی قرار داده و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:
مکان پیشنهادی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با توجه به اعلام رسمی سازمان مسکن و شهرسازی استان مبنی بر عدم وجود اراضی دولتی مناسب احداث مسکن مهر در داخل محدوده یا روستاهای واقع در حریم شهر ساری برای رفع نیاز مسکن مهر متقاضیان شهر ساری، طبق نقشه پیوست و به مساحت 148 هکتار واقع در گهرباران ساری جنب روستای تازه‌آباد با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:
1ـ رعایت حریم دریا و مصوبه مورخ 7/5/1370 شورای عالی شهرسازی و معـماری ایران در مـوضوع « ضوابط اسـتفاده از زمـین‌های واقع در معـرض خطر بالاآمدن آب» برای حفظ تراز مطمئن از پیش‌آمدگی آب دریا، در مورد این اراضی الزامی است.
2ـ انجمن مطالعات و رعایت الزامات سازگاری زیست محیطی شهرک با محیط پیرامونی.
3ـ دریافت مجوز تخصیص آب و انجام مطالعات تفصیلی تأمین آب و انتقال و توزیع آب، بـرق و شبکه جمع‌آوری و تصـفیه فاضلاب و اجرای آن در قالـب دستورالعمل شهرک‌سازی.
4ـ تهیه تراز مالی فیزیکی اراضی مذکور در ارتباط با هزینه‌های آماده‌سازی به ویژه با توجه به بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و توپوگرافی در اراضی که در نقاطی از آن ماندآبهایی مشاهده می‌شود.
5 ـ رعایت حریم روستای تازه‌آباد که در جنوب اراضی واقع گردیده است.
6 ـ رعایت حریم قانونی مسیر بابلسر ـ بندرامیرآباد که توسط وزارت راه و ترابری در دست مطالعه می‌باشد و ایجاد دسترسی‌های غیر هم‌سطح در ورودیها و خروجیهای مکان مذکور.
7ـ ضمناً سایر نقاط توسعه سکونتگاهی منظور شده برای تأمین مسکن مهر که مطابق با طرح ناحیه مرکزی مازندران در آینده پیشنهاد می‌گردند، برای تصویب نهایی باید به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردند.
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی‌شده برای ناحیه ساری در سال افق طرح (1404) معادل 3130854 نفر (30/63 درصد شهری و 70/36 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18771
تاریخ تصویب :
1387/12/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
موضوع :