جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اجرای اجباری استاندارد هگزان مورد مصرف در کارخانجات روغن‌کشی شماره100199/40828وزارت صنایع و معادن
شورای عالی استاندارد درجلسه مورخ 6/2/1388 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استانـدارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب 1371ـ تصویب نمود:
اجرای استاندارد هگزان مورد مصرف در کارخانجات روغن‌کشی با شماره (5318) اجباری می‌شود.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18771
تاریخ تصویب :
1388/2/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :