جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اجرای اجباری استاندارد مبلمان اداری و صندلی شماره100200/42044

وزارت صنایع و معادن
شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 24/3/1388 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب 1371ـ تصویب نمود:
اجرای استاندارد مبلمان اداری و صندلی به شرح ذیل اجباری می‌شود:

شماره : 9699
عنوان استاندارد ملی : مبلمان اداری ـ صندلی‌ها ـ الزامات ایمنی، دوام و روشهای آزمون

شماره : 7494
عنوان استاندارد ملی : صندلی‌های گردان ـ مقررات ابعادی
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18771
تاریخ تصویب :
1388/3/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :