جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ایجاد شهرک‌های صنعتی چادگان، فریدن و فریدونشهر در استان اصفهان شماره100189/ت40738ک

وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 7/4/1388 بنا به پیشنهاد شماره 133289/60 مورخ 29/7/1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (8) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ـ مصوب 1376ـ و با رعایت جزء « ج» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک‌های صنعتی چادگان، فریدن و فریدونشهر در استان اصفهان اقدام نماید.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18771
تاریخ تصویب :
1388/4/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :