جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تغییر عنوان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه‌قضائیه شماره100/25533/9000
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نظر به موافقت مورخ 18/5/1388 ریاست محترم قوه‌قضائیه در هامش نامه شماره 2724/884/م/ک ـ 6/5/1388 مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه با پیشنهاد تغییر عنوان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه‌قضائیه به « کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان» و همچنین دفاتر استانی آن مرکز به عنوان « کانون محلی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان» به منظور درج در روزنامه رسمی کشور اعلام می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌قضائیه ـ مهدی دربین

شماره2724/884/م/ط 6/5/1388
حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی « دامت برکاته»
ریاست معظم قوه قضائیه
احتراماً به استحضار معظم له می‌رساند، با عنایت به اینکه در قوانین مرتبط با وکلاء و کارشناسان از بدو تشکیل این دو مرجع و در تمام مراحل قانون گذاری واژه « کانون» قید گردیده لذا پیشنهاد می‌گردد در صورت موافقت و صلاحدید حضرتعالی نام این مرکز با عنوان کانون ملی مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هم چنین برای دفاتر استانی نیز عنوان کانون محلی مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان ملحوظ گردد. مراتب اجراء منوط به اوامر مستطاب عالی خواهد بود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه‌قضاییه ـ محمدعلی ح

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18771
تاریخ تصویب :
1388/5/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :