جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر بستان‌آباد شماره23439/310/300
استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر بستان آباد در جلسه مورخ 7/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی (موضوع بند 3ـ4)، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور مشروط به الحاق اراضی به میزان حداکثر پانزده هکتار در غرب شهر بستان‌آباد به منظور تأمین اراضی مورد نیاز برای احداث مسکن مهر برای متقاضیان آن شهر، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح نقشه به میزان مورد اشاره اقدام و همچنین نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18773
تاریخ تصویب :
1387/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :