جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر هادی‌شهر شماره23456/310/300
استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر هادی شهر در جلسه مورخ 25/11/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور به میزان حداکثر 10 هکتار جهت تأمین اراضی مسکن مهر، خواهشمند است نسبت به اصلاح نقشه و انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18773
تاریخ تصویب :
1386/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :