جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین استانداردهای هوای پاک برای سال‌های 1388، 1389 و 1390 شماره 104502/ت42741ک
سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 11/5/1388 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 11077/ـ1 مورخ 22/2/1388 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند « الف» ماده (62) قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
1ـ استانداردهای هوای پاک برای سال‌های 1388، 1389 و 1390 به شرح زیر تعیین می‌شود:

تبصره1ـ در سال 1388 معیار سنجش، پارامتر ذرات معلق و به میزان 150 میکروگرم بر متر مکعب مورد عمل بوده و تفکیکی بر روی قطر ذرات در این معیار لحاظ نگردیده است و از سال 1390 این پارامترها اضافه شده است.
تبصره 2ـ در سال 1388 مقادیر مجاز برای این پارامتر در نظر گرفته نشده است.
2ـ حداکثر تعداد مجاز تکرارشوندگی هر آلاینده در یک سال به شرح زیر تعیین می‌شود:
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18775
تاریخ تصویب :
1388/5/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :