جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش هر سهم شرکتهای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان شماره 104399/ت38037هـ
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 118766/4941 مورخ 15/7/1387 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
با توجه به اختلاف حاصل ناشی از عدم تعیین قیمت نهایی سهام موضوع بند (3) تصمیم‌نامه شماره 29016/33634 مورخ 11/5/1384 و صورتجلسه شماره 47727 مورخ 2/4/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی:
1ـ ارزش هر سهم شرکتهای فولاد مبارکه با سرمایه (15.800.000.000 سهم یکهزار ریالی) و فولاد خوزستان با سرمایه (219.200.000 سهم ده هزار ریالی) بابت رد دیون دولت موضوع تصمیم‌نامه شماره 29016/33634 مورخ 11/5/1384 کمیته واگذاری به ترتیب مبالغ دوهزار و ششصد و پنجاه و دو و نیم (5/2652) ریال و پنجاه و هفت هزار و نهصد و هشتاد و چهار (57.984) ریال تعیین می‌شود.
2ـ با توجه به تبدیل عبارت « صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» به عبارت « سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» سازمان اخیر به جای صندوق یاد شده به عنوان سهامدار موضوع بند (1) تصمیم‌نامه شماره 29016/33634 مورخ 11/5/1384 کمیته واگذاری محسوب خواهد شد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18775
تاریخ تصویب :
1388/2/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :