جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد اسید سیتریک خوراکی شماره 104486/42043
وزارت صنایع و معادن
شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 24/3/1388 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب 1371ـ تصویب نمود:
اجرای استاندارد اسید سیتریک خوراکی با شماره (3381) و با عنوان « اسید سیتریک خوراکی ـ ویژگیها و روشهای آزمون ـ تجدیدنظر» اجباری می‌شود.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18775
تاریخ تصویب :
1388/3/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :