جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اجرای اجباری استاندارد نصب کیسه ایمنی هوا برروی خودرو (AIR BAG) از ابتدای برنامه پنجم توسعه شماره 104512/40836
وزارت صنایع و معادن ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 13/2/1388 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب 1376 ـ تصویب نمود:
اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی هوا بر روی خودرو (AIR BAG) از ابتدای برنامه پنجم توسعه اجباری می‌شود.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18775
تاریخ تصویب :
1388/2/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران
وزارت صنایع
موضوع :