جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

اصلاح تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387 شماره 104373/ت 43033 هـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/5/1388 بنا به پیشنهاد شماره 18660/1 مورخ 6/4/1388 وزارت تعاون و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387، موضوع تصویب‌نامه شماره 53658/ت39872هـ مورخ 12/4/1387 عبارت « خرداد ماه» به عبارت « شهریور ماه» تغییر می‌یابد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18775
تاریخ تصویب :
1388/5/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :