جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ترخیص محموله‌های فرآورده‌های نفتی شرکت ملی نفت ایران شماره 106055/ت41630هـ

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 261915ـ2/12 مورخ 16/9/1387 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است قبل از ترخیص محموله‌های فرآورده‌های نفتی نسبت به تکمیل و ارائه اظهارنامه گمرکی برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام و نسبت به پرداخت حقوق ورودی به صورت نقدی و ارائه تعهدنامه ذیحسابی در رابطه با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط اقدام نماید.
2ـ گمرک ایران مکلف است تا در قبال اخذ حقوق ورودی و تعهدنامه ذیحسابی معادل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط، نسبت به ترخیص محموله‌های وارداتی فرآورده‌های نفتی اقدام و تصویر پروانه کالاهای ترخیصی را که حاکی از شماره تعهد ذیحسابی و سایر اطلاعات موردنیاز باشد به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید.
3ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا در زمان عرضه فرآورده‌های نفتی، نسبت به وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط و به مأخذ قیمت عرضه اقدام و با تسلیم اظهارنامه‌های دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی، برابر قانون مذکور نسبت به تسویه بدهی مالیات و عوارض مربوط اقدام نماید.
4ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است ضمن انجام تکالیف فوق‌الذکر در رابطه بـا محـموله‌های وارداتی آتی، سریعاً نسـبت به اظهار محمـوله‌های فرآورده‌هـای سوختی وارداتی، پرداخت حقوق ورودی و تسلیم تعهدنامه ذیحسابی به گمرک ایران و همچنین محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط متعلقه فرآورده‌های نفتی وارد و عرضه شده در پاییز و زمستان 1387 در چارچوب اظهارنامه تسلیمی دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام و در صورت انجام تکالیف معوق حداکثر تا تاریخ 31/5/1388، از تسهیلات قانونی بخشودگی جرایم برخوردار گردد.
5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی شرکت ملی نفت ایران اقدام و نتیجه بررسی و تسویه حساب دوره‌ای با شرکت ملی نفت ایران در این ارتباط را به گمرک ایران به منظور استرداد تعهدنامه‌های ذیحسابی محموله‌های مربوط اعلام نماید.
رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18777
تاریخ تصویب :
1387/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نفت
موضوع :