جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و نودمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 9/4/1388 موضوع: الحاق تبصره‌هایی به برخی از مواد آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه شماره 16848/120(سالی ـ واحدی)

وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و نودمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 9/4/1388 درخصوص الحاق تبصره‌هایی به برخی از مواد آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی) جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هفتصد و نودمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 9/4/1388
موضوع: الحاق تبصره‌هایی به برخی از مواد آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی)

شورای عالی آموزش و پرورش با الحاق تبصره‌هایی به برخی از مواد آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی) به شرح زیر موافقت می‌نماید:

1ـ تبصره‌ای به شرح زیر به ماده 55 آیین‌نامه مذکور اضافه شود:
تبصره ـ در رشـته رایانه (کامپیـوتر) شاخه فنـی و حرفه‌ای نمره دروسی که به صورت نیمـسالی ـ واحدی اجرا می‌شـوند، طبق ضرایب مندرج در بند 1ـ 55 این ماده محاسبه می‌شود.
2ـ تبصره‌هایی به عنوان تبصره‌های 2 و 3 به ماده 94 آیین‌نامه مذکور اضافه شود:
تبصره2ـ دانش‌آموزان دوره متوسطه خارج از کشور که واجد شرایط تحصیل در دوره روزانه هستند ولی واحد آموزشی دوره متوسطه در شهر محل سکونت آنان وجود ندارد، به صورت غیرحضوری تحصیل می‌نمایند. این قبیل دانش‌آموزان صرفاً در ارزشیابی پایانی نوبت دوم شرکت نموده و برای آنها ارزشیابی‌های مستمر نوبت‌های اول و دوم و پایانی نوبت اول لحاظ نخواهد شد و معدل آنها صرفاً بر اساس نمرات ماخوذه در ارزشیابی پایانی نوبت دوم محاسبه می‌شود.
تبصره3ـ دانش‌آموزان بزرگسال خارج از کشور می‌توانند از طریق پایگاه الکترونیکی دفتر مدارس خارج از کشور ثبت نام و برابر ضوابط در امتحانات شرکت نمایند.
3ـ تبصره‌ای به عنوان تبصره2 به ماده 112 آیین‌نامه مذکور اضافه شود:
تبصره2ـ چنانچه دانش‌آموز قبولی پایه دوم متوسطه شاخه نظری یا فنی و حرفه‌ای، بخواهد پایه دوم را در شاخه کاردانش تکرار کند، می‌تواند در واحدهای آموزشی روزانه در پایه دوم ثبت نام نموده و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصیل دهد.
در این صورت کلیه دروس گذرانده پایه دوم شاخه قبلی حذف و آن سال تحصیلی به سقف سنوات تحصیل دانش‌آموز افزوده می‌شود.
موضوع: الحاق تبصره‌هایی به برخی از مواد آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی) در هفتصد و نودمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 9/4/1388 به تصویب رسید.

مهدی نوید علیرضا علی احمدی
دبیر شورا رییس جلسه

الحاق تبصره‌هایی به برخی از مواد آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی) مورد تایید است.
رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18777
تاریخ تصویب :
1388/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :