جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران شماره109117/ت43170کبنیاد شهید و امور ایثارگران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21/4/1388 بنا به پیشنهاد شماره 990/820/400 مورخ 21/4/1388 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (14) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی ـ مصوب1387ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران را به شرح ذیل تصویب نمودند:

مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران

ماده1ـ کارکنان رسمی و پیمانی ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان‌ها، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ ، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده2ـ سازمان‌های وابسته به بنیاد یادشده که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالانه تأمین نمی‌شود، تابع ضوابط استخدامی خاص خود که در اساسنامه آن سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، می‌باشند.
ماده3ـ انتقال کارکنان رسمی بنیاد مذکور که تا پایان سال1383 به استخدام درآمده‌اند و مأموریت آنها به سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایت مقررات مربوط به کارکنان دولت مجاز است.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18781
تاریخ تصویب :
1388/4/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :