جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شماره101356/39985

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/4/1388 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، اشتباهاتی رخ داده است، لذا مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می‌شود:
1ـ در بنـدهای « هـ» و « و» ماده (23) قبل از عـبارت « سازمان بیمه» عبارت « سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران،» اضافه می‌شود.
2ـ در تبصره (5) ماده (24) قبل از واژه « کارکنانی» واژه « بازنشستگی» اضافه می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18781
تاریخ تصویب :
1388/5/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :