جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

الحاق تبصره به ماده (41) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شماره110537/ت43215هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت تعاون
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت کار و اموراجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/5/1388 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (41) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب‌نامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 7/2/1388 اضافه می‌شود:
تبصره ـ به منظور تسریع در اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذارکننده) در رهن بانک قرار می‌گیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره‌بردار، بانک جانشین بهره‌بردار در قرارداد با دستگاه واگذارکننده (موجر) خواهدبود.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18784
تاریخ تصویب :
1388/5/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت تعاون
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :