جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد واحد سازمانی تحت عنوان اداره کل شیلات سیستان در زابل شماره114621/ت43019ه‍ـوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‎جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/4/1388 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید وزارت کشور و به استناد تبصره (4) اصلاحی ماده (14) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1379ـ تصویب نمود:
ایجاد واحد سازمانی تحت عنوان اداره کل شیلات سیستان در زابل از محل حذف مدیریت آبزی‎پروری در سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و انتقال وظایف، پستها و نیروی انسانی به اداره کل مذکور (بدون افزایش پستهای سازمانی) مجاز است.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‎نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18786
تاریخ تصویب :
1388/4/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت كشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :