جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

رأی شماره452 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محاسبه خدمت پزشکان در منطقه محروم فریدن شماره هـ/88/341تاریخ دادنامه: 25/5/1388
شماره دادنامه: 452
کلاسه پرونده: 88/341
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمود میرزائی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2438 موضوع شکایت آقای امیرحسین ازهری به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به محاسبه انجام خدمت شاکی در فریدن به عنوان منطقه محروم و انتخاب از رشته‎های تخصصی سهمیه مربوطه به شرح دادنامه شماره 58 مورخ 29/1/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه منطقه فریدن اصفهان در زمان شروع به خدمت شاکی جزء مناطق محروم بوده و از مزایای مترتب بر آن استفاده می‎کرده‎اند و نیز خارج کردن فریدن از مناطق محروم فقط به مدت کوتاهی بوده و مجدداً جزء مناطق محروم منظور گردیده و همچنین مستنداً به تبصره 2 ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 مناطق محروم، ضرایب آنها توسط هیأت وزیران تعیین و اعلام می‎شود به طوری که در آخرین تصویب‎نامه در این مورد به شماره 34097/ت24243ه‍ـ مورخ 8/11/1381 و تصویب‎نامه‎های گذشته مناطق محروم مشخص و ضرایب آنها اعلام شده است، در آن منطقه فریدن و توابع آن با ضریب 5/5/3 جزء محروم ترین نقاط طبقه‎بندی شده است مضافاً اینکه مواد 192 و 197 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب‎نامه شماره 25335/ت24836ه‍ـ مورخ 29/5/1380 در آن منطقه فریدن جزء مناطق محروم می‎باشد. علیهذا دادخواست مطروحه موافق اصول و موازین قانونی وارد تشخیص داده می‎شود و حکم به ورود شکوائیه صدرالتوصیف صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/46 موضوع شکایت آقای محمود میرزائی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، فسخ تصمیم وزارت بهداشت و درمان مبنی بر قرار نداشتن منطقه حوزه بیابانک فریدن در لیست منطقه محروم در امتحان پذیرش دستیار سال1382ـ‎1383 به شرح دادنامه شماره 306 مورخ 31/2/1383 چنین رأی صادر نموده است، سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه دفاعیه که به شماره 1267 مورخ 19/4/1382 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده اعلام نموده، 1ـ بر اساس ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان همه ساله سهمیه‎ای تحت عنوان سهمیه مناطق محروم در امتحان دستیاری تخصیص داده می‎شود 2ـ تعیین مناطق محروم بدین منوال است که مناطق مورد نیاز کشور از دانشگاه‎های علوم پزشکی کشور اخذ و به کمیسیون مربوطه در معاونت سلامت ارسال می‎‎شود و کمیسیون موصوف با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان و میزان جذب نیروهای تخصصی با عنایت به ظرفیتهای موجود اولویت‌بندی لازم را انجام می‎دهد بدیهی است که طبق این رویه سهمیه اختصاصی فوق‎الذکر نیز در سالهای مختلف متفاوت خواهد بود. 3ـ طبق استعلامی که از مرکز برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور درمان بعمل آمده است دانشگاه اصفهان و مناطق تابعه جزء مناطق محروم در امتحان پذیرش دستیاری سال تحصیلی 1382ـ 1381 قرار نگرفته و در دفترچه ثبت نام و شرکت در آزمون نیز این امر به داوطلبین اعلام شده است.» علیهذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار و ملاحظه سوابق امر تخلف از مقررات قانونی از ناحیه ‎ مشتکی‎عنه مشهود نگردید و رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میدارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است که هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‎های جداگانه‎ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد و دستیاران تخصصی استفاده‌کننده از سهمیه مذکور موظف گردیده‎اند که پس از اتمام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع قانون فوق‎الذکر در نقاط مربوط انجام وظیفه کنند. نظر به اینکه منطقه فریدن تا سال1381 و مجدداً از سال1383 به بعد در زمره مناطق محروم موضوع قانون اعلام شده است، حذف منطقه فریدن از فهرست مناطق محروم منحصراً در سال 1382 و نفی آثار و امتیازات قانونی خدمت مورد نظر مقنن در مناطق مزبور بدون ارائه علل و جهات موجه موافق هدف قانونگذار نیست. بنابراین دادنامه شماره 58 مورخ 29/1/1383 شعبه بیست و سوم در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18788
تاریخ تصویب :
1388/5/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :