×

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستری‌های استان کشور

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستری‌های استان کشور

بخشنامه-به-کلیه-مراجع-قضایی-و-رؤسای-کل-دادگستری‌های-استان-کشور

وکیل

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستری‌های استان کشور شماره100/29419/9000مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/29419/9000 ـ 5/6/1388 ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستری‌های استان کشور

پیرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد 72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامی را به اینجانب تفویض فرموده‌اند مقرر می‌گردد:
1) در مواردی که طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضی رسیدگی‌کننده به جرم تجویز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند.
2) انجام امور تفویضی موضوع ماده 266 قانون مذکور به دادستانهای مربوط محول می‌گردد تا با احساس مسئولیت کامل نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نمایند.
3) نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو، قضات محترم مجری حکم طبق بخشنـامه‌های سابق‌الصدور 1ـ تصویر دادنامه قطعی لازم‌الاجراء ، 2ـ رأی دیوان عالی کشور، درخواست اولیای دم، تصویر شناسنامه‌های اولیای دم و گواهی حصر وراثت، تصویر مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا قاتلین، تصویر گواهی رشد اولیای دم صغیری که بالغ شده‌اند، تصویر شناسنامه قاتل با ذکر خلاصه‌ای از گردش کار پرونده را به ضمیمه فرم تکمیل شده استیذان به همراه پرونده به قوه قضاییه ارسال دارند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18788

تاریخ تصویب : 1388/6/5

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : قوه قضائیه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.