جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر یامچی شماره27972/310/300

استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به مفاد جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدینوسیله با الحاق آن بخش از اراضی که به صورت متصل به محدوده شهر یامچی می‌باشد (به میزان 5028 مترمربع) موافقت و ضمن تنفیذ مصوبه مذکور با شرایط فوق‌الذکر خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
بدیـهی است جهـت تأمین مابـقی اراضی موردنـیاز مسکن مهر (به میزان یک هکتار) اراضی متصل به محدوده شهر بررسی و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، مراتب جهت طی مراحل تنفیذ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18793
تاریخ تصویب :
1388/2/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :