جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید ملک کیان شماره25157/310/300استاندار محترم آذربایجان شرقی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هشتمین جلسه سالجاری در جلسه مورخ 22/4/1388 طرح جامع شهر جدید ملک کیان را پیرو مصوبه مورخ 24/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی و صورتجلسه مورخ 23/2/1388 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
ـ افق طرح جامع شهر سال 1415 و سقف جمعیت آن 170 هزار نفر خواهدبود.
ـ درخصوص 500 هکتار اراضی کشت گلخانه‌ای مقرر شد که اراضی مربوطه در حریم شهر قرار گرفته و همچنین واگذاری و احیای اراضی مربوطه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و شهرک‌ساز و شرکت عمران شهرهای جدید صورت پذیرد.
ـ برای روستای ملک کیان واقع در حریم شهر، مقرر شد بنیاد مسکن با رویکرد حفظ اراضی کشاورزی، طرح هادی آنرا تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برساند.
ـ مقرر شد ضوابط و مقررات طرح در کمیته فنی بررسی و نظر کمیته، مصوب شورا تلقی شود.
استفاده از مزایای این مصوبه توسط سازنده بخش خصوصی، مشروط به انجام هماهنگی‌های لازم و موافقت شرکت عمران شهرهای جدید در چارچوب قوانین مربوطه به ویژه قانون ایجاد شهرهای جدید و دستورالعمل شهرک‌سازی و آیین‌نامه اجرایی آن خواهدبود.
ـ به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای منطقه، زمانبندی و روش اجرای مراحل مختلف کار و تعیین تکلیف زمین‌های متعلق به دولت (واقع در محدوده طرح) با هماهنگی شرکت عمران شهرهای جدید صورت پذیرد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی اعلام می‌گردد.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18793
تاریخ تصویب :
1388/4/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :