×

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری دومین گردهمایی بین‌المللی آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری دومین گردهمایی بین‌المللی آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی

تصویب‌نامه-در-خصوص-برگزاری-دومین-گردهمایی-بین‌المللی-آنالیز-غیرخطی-و-بهینه‌سازیتصویب‌نامه در خصوص برگزاری دومین گردهمایی بین‌المللی آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی شماره118900/ت42392کوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 7/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 97/16 مورخ 16/1/1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری دومین گردهمایی بین‌المللی آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی توسط دانشگاه صنعتی اصفهان تا سقف هزینه یکصد و پنجاه میلیون (000/000/150) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است.
2ـ دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18796

تاریخ تصویب : 1388/2/7

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.