×

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری دهمین گردهمایی سراسری بیوشیمی و سومین گردهمایی بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری دهمین گردهمایی سراسری بیوشیمی و سومین گردهمایی بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

تصویب‌نامه-درخصوص-برگزاری-دهمین-گردهمایی-سراسری-بیوشیمی-و-سومین-گردهمایی-بین‌المللی-بیوشیمی-و-بیولوژی-مولکولیتصویب‌نامه درخصوص برگزاری دهمین گردهمایی سراسری بیوشیمی و سومین گردهمایی بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی شماره118917/ت41887ک

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 7/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 461968 مورخ 8/11/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری دهمین گردهمایی سراسری بیوشیمی و سومین گردهمایی بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است.
2ـ دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18796

تاریخ تصویب : 1388/2/7

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.