جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « شهرآباد» مرکز بخش شهرآباد از توابع شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی به شهر شماره 138559/ت32689کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پیشنهاد شماره 138687/42/4/1 مورخ 24/12/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854ه‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « شهرآباد» مرکز بخش شهرآباد از توابع شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی به شهر تبدیل و به عنوان شهر « شهرآباد» شناخته می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 7/7/1388 به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18818
تاریخ تصویب :
1388/7/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :