جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای «خاتون‌‌آباد» مرکز دهستان خاتون‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان شهربابک در استان کرمان به شهر شماره138572/ت42587ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پیشنهاد شماره 20898/42/4/1 مورخ 9/2/1388 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854 هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای «خاتون‌آباد» مرکز دهستان خاتون‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان شهربابک در استان کرمان به شهر تبدیل و به عنوان شهر «خاتون‌آباد» شناخته می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 7/7/1388 به تأیید مـقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18818
تاریخ تصویب :
1388/7/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :