جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدودة شهر جدید صدرا شماره25174/310/300

استاندار محترم فارس

شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هفتمین جلسه سالجاری در تاریخ 8/4/1388 با افزایش پانصد هکتار اراضی به محدوده شهر جدید صدرا (با تأکید بر لزوم حفظ حریم راهها و بزرگراهها) به منظور اختصاص به مسکن مهر موافقت نمود.
نقشه اراضی موردنظر متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18820
تاریخ تصویب :
1388/4/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :