جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سامان شماره33215/310/300
استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری
در اجـرای بند 8 مصـوبه مورخ 15/5/1386 شورایعـالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویـب طرح جامع شهـر سامان در جلسه مورخ 26/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18822
تاریخ تصویب :
1388/2/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان چهارمحال و بختیاری
موضوع :