جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عبدالعلی صاحب محمدی به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران شماره145016/ت43499هـ

وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 82966/11 مورخ 12/7/1388 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (14) اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1366ـ تصویب نمود:
آقای عبدالعلی صاحب‌محمدی به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18825
تاریخ تصویب :
1388/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :