جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 22248/ت35904هـ مورخ 17/2/1386 شماره145071/ت42817هـ

وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 28262/01/88 مورخ 7/6/1388 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه شماره 22248/ت35904هـ مورخ 17/2/1386 ، موضوع شورای سیاسـت‌گذاری و هماهنگی دستـگاههای اجرایی در زمینه مالکـیت مـعنوی، بعد از واژه « بازرگانی» عبارت « ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و بعد از واژه « گردشگری» عبارت « و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18825
تاریخ تصویب :
1388/7/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :