جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدحسین موسی‌پور به عنوان استاندار استان قم شماره140710/ت43477هـ
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/7/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای محمدحسین موسی‌پور به عنوان استاندار استان قم تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18827
تاریخ تصویب :
1388/7/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :