جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا ذاکراصفهانی به عنوان استاندار استان اصفهان شماره140721/ت43476هـ
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/7/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای علیرضا ذاکراصفهانی به عنوان استاندار استان اصفهان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18827
تاریخ تصویب :
1388/7/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :