جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اضافه شدن رییس دفتر رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیئت دولت شماره141751/ت43447هـ

دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
رییس دفتر رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیئت دولت اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18827
تاریخ تصویب :
1388/7/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :