جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص کسور بازنشستگی از فوق‌العاده پرداختی موضوع ماده (35) آئین‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی شماره141154/ت43498هـ
سازمان انرژی اتمی ایران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
فوق‌العاده موضوع ماده (35) تصویب‌نامه شماره 50093/ت24064هـ مورخ 16/11/1379 (آیین‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران) از تاریخ تصویب آیین‌نامه یادشده، مشمول کسور بازنشستگی است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18827
تاریخ تصویب :
1388/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان انرژی اتمی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :