جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اضافه شدن وزیر امورخارجه به ترکیب اعضای کارگروه موضوع تصویبنامه شماره 217869/ت41733هـ شماره141734/ت41733هـ
وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 293247/100 مورخ 17/1/1388 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر امور خارجه به ترکیب اعضای کارگروه موضوع بند (1) تصویب‌نامه شماره 217869/ت41733هـ مورخ 23/11/1387 اضافه می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18827
تاریخ تصویب :
1388/7/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
موضوع :