جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اضافه شدن رییس سازمان تربیت بدنی به ترکیب اعضای کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست شماره141760/ت43451هـ

دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
رییس سازمان تربیت بدنی به ترکیب اعضای کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت اضافه می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18827
تاریخ تصویب :
1388/7/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :