×

دستورالعمل اجرایی نحوه امهال و تأمین سود و کارمزد و بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط سررسیدشده در سال 1388 خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی

دستورالعمل اجرایی نحوه امهال و تأمین سود و کارمزد و بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط سررسیدشده در سال 1388 خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی

دستورالعمل-اجرایی-نحوه-امهال-و-تأمین-سود-و-کارمزد-و-بخشودگی-جرایم-دیرکرد-اقساط-سررسیدشده-در-سال-1388-خسارت‌دیدگان-بخش-کشاورزی-ناشی-از-خشکسالی

وکیل

دستورالعمل اجرایی نحوه امهال و تأمین سود و کارمزد و بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط سررسیدشده در سال 1388 خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از خشکسال شماره140731/ت43199ن
وزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نیرو
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان هواشناسی کشور ـ دفتر امور مناطق محروم کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور جهت اجرای اختیارات هیئت‌وزیران درخصوص کاهش آثار ناشی از خشکسالی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت مقابله با پدیده یادشده که در جلسه مورخ 7/5/1388 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 10919/ت107هـ مورخ 31/1/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

دستورالعمل اجرایی نحوه امهال و تأمین سود و کارمزد و بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط سررسیدشده در سال 1388 خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی

ماده1ـ بانـکهای عامل نسبت به امهال اقساط سـال 1388 تسهـیلات بانکی پرداخت شده تا سقـف یکصد میلیون (100.000.000) ریال با هر مبـلغ تسهیلات اقدام نمایند.
تبصره1ـ شورای بـرنامه‌ریزی و توسعه استانهای بوشهر، خوزستان، فـارس و کهکیلویه و بویراحمد مکلفند هزینه‌های ماده (1) این دستورالعمل را از محل اعتبار ابلاغی سهم استان، موضوع بند (59) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تأمین و به بانکهای عامل پرداخت نمایند.
تبصره2ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه سایر استانها مجازند برحسب ضرورت هزینه‌های ماده (1) این دستورالعمل را از محل اعتبارات سهم استان موضوع بند (59) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور (حداکثر تا پانزده درصد (15%) اعتبار یادشده) تأمین و به بانکهای عامل پرداخت نماید.
ماده2ـ تشخیص خسارت‌دیدگان مشمول این دستورالعمل، برعهده شورای هماهنگی مدیریت بحران در هریک از استانها، به تناسب نوع خسارت، سقف خسارت و اعمال مدیریت خشکسالی استان خواهدبود.
ماده3ـ بانکهای عامل مکلفند گزارش عملکرد موضوع ماده (1) و تبصره‌های آن را هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش بانکهای عامل را به دبیرخانه ستاد خشکسالی و سرمازدگی کشور ارایه می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18827

تاریخ تصویب : 1388/5/7

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - سازمان حفاظت محیط زیست - وزارت كشور - وزارت كار و امور اجتماعی - وزارت جهاد كشاورزی - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی - دفتر مناطق محروم كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.