جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

الحاق تبصره (3) به ماده (41) آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک شماره147272/ت42720کوزارت راه و ترابری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو کـمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 8/6/1388 بنا به پیشنهاد شماره 18923/11 مورخ 20/2/1388 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده(41) آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک موضوع تصویب‌نامه شماره44870/ت22029هـ مورخ 27/12/1380 اضافه می‌شود:
« تبصره3ـ رانندگان وسایل نقلیه حامل فرآورده‌های نفتی که با معرفی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و تحت نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آموزشهای ویژه حمل مواد خطرناک را گذرانده باشند، در صورت قبولی در آزمون مربوط و اخذ تأییدیه از سازمان یادشده، بدون درنظرگرفتن مدت زمان طی شده از صدور گواهینامه پایه‌یکم مجاز به فعالیت در امر حمل و نقل فرآورده‌های نفتی خطرناک می‌باشند.»
این تصـویب‌نامه در تاریخ 21/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18829
تاریخ تصویب :
1388/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :