جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور جهت تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت شماره 148004/ت43505هـ


نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور خارجه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کارگروهی متشکل از آقایان سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت (رییس)، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و اسفندیار رحیم‌مشایی مشاور و رییس دفتر رییس‌جمهور به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور جهت تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت از قبیل ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ و ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ و بند (ج) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و طرحهای بیع متقابل و فاینانس و موارد تصریح شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تعیین می‌شود.
تصمیماتی که توسط نمایندگان یادشده در خصوص امور اجرایی مذکور اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18829
تاریخ تصویب :
1388/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور خارجه
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ریاست جمهوری
وزارت نفت
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :