جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی‌باشند

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقایان مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی‌باشند، تعیین می‌شوند.
تصمیمات نمایندگان مذکور که با اکثریت آراء در امور اجرایی یادشده اتخاذ می‌گردد، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاتباع می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18832
تاریخ تصویب :
1388/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :