جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور شماره151243/ت43505هـ

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ اختیار هیئت وزیران درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به کارگروهی مرکب از آقایان محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور تفویض می‌گردد.
2ـ تصمیماتی که توسط کارگروه یادشده درخصوص امور اجرایی موضوع فوق اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18832
تاریخ تصویب :
1388/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
ریاست جمهوری
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :