جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به بند « د» ماده (5) آیین‌نامه تضمینی برای معاملات دولتی شماره151290/ت39511هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پیشنهاد شماره 22817/11 مورخ 25/12/1386 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به بند « د» ماده (5) تصویب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 اضافه می‌گردد:
تبصره ـ دستگاههای اجرایی می‌توانند برای گشایش مالی و اعتباری پروژه‌ها بنا به تشخیص بالاترین مقام کارفرما علاوه بر بازگرداندن هشتاد درصد مبالغ سپرده حُسن انجام کار، نسبت به استرداد بیست درصد باقیمانده سپرده حُسن انجام کار صرفاً در قبال بلوکه نمودن مطالبات تأییدشده ارسالی از سوی دستگاههای اجرایی نزد ذیحسابان مربوط (به عنوان حُسن انجام کار) اقدام نمایند.
به هنگام پرداخت مطالبات پیمانکار توسط دستگاههای اجرایی معادل مبلغ مقرر به موجب این تبصره از محل مطالبات کسر و به حساب سپرده مربوط واریز می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18832
تاریخ تصویب :
1388/6/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :