جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص حذف شرکتهای زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی شماره 149022/ت43541ه‍
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/35102 مورخ 14/7/1388 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
شرکتهای زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است از فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره 196946/ت39192ه‍ مورخ 4/12/1386 حذف می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18832
تاریخ تصویب :
1388/7/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :