×

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری دهمین گردهمایی بین‌المللی پزشکی و بیولوژی باروری و پنجمین گردهمایی بین‌المللی فناوری سلولهای بنیادی

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری دهمین گردهمایی بین‌المللی پزشکی و بیولوژی باروری و پنجمین گردهمایی بین‌المللی فناوری سلولهای بنیادی

تصویب‌نامه-درخصوص-برگزاری-دهمین-گردهمایی-بین‌المللی-پزشکی-و-بیولوژی-باروری-و-پنجمین-گردهمایی-بین‌المللی-فناوری-سلولهای-بنیادی تصویب‌نامه درخصوص برگزاری دهمین گردهمایی بین‌المللی پزشکی و بیولوژی باروری و پنجمین گردهمایی بین‌المللی فناوری سلولهای بنیادی شماره150886/ت42248کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 21/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 527864 مورخ 24/12/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مـصوب1370ـ و با رعایت جزء (الف) بنـد (1) تصویـب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری دهمین گردهمایی بین‌المللی پزشکی و بیولوژی باروری و پنجمین گردهمایی بین‌المللی فناوری سلولهای بنیادی توسط پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال از محل اعتبارات ریالی پژوهشکده مذکور مجاز است.
2ـ پژوهشکده یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ21/7/1388 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18835

تاریخ تصویب : 1388/7/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.