×

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

اساسنامه-مرکز-توسعه-تجارت-الکترونیکی

وکیل

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شماره 151734/ت32565ه‍وزارت بازرگانی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ4/6/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

ماده1ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ ، استقرار، پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از این پس در این اساسنامه به اختصار « مرکز» نامیده می‌شود، از تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات، دارایی‌ها، تعهدات و نیـروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکـترونیکی و مراکز یـاد شده به مـرکز منتقل می‌شود.
ماده2ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت‌بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می‌شود.
ماده3ـ وظایف مرکز عبارت است از:
1ـ برنامه‌ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور:
الف ـ بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور.
ب ـ ارایه تسهیلات و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی، سرمایه‌های انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی.
پ ـ فرهنگ‌سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیک در فرایندهای کسب و کار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی.
ت ـ توسعه کاربردها نوآوری‌ها در جهت دست‌یابی به منافع تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور.
ث ـ توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی.
ج ـ استانداردسازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی تجاری.
چ ـ حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی.
ح ـ ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی کشور.
خ ـ فراهم‌سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی.
د ـ تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدل‌ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی ملی و بین‌المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری.
2ـ بررسی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و ارایه پیشنهادات لازم جهت تأیید مراجع ذی‌صلاح.
3ـ تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب.
4ـ تدوین و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه در حوزه اطلاع‌رسانی تجاری به صورت الکترونیکی.
5 ـ ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور.
6 ـ همکاری و تعامل با مراجع و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط.
7ـ ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور.
8 ـ ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات.
9ـ جمع‌آوری، تهیه و تدوین گزارش‌های سالانه عملکرد تجارت الکترونیکی.
10ـ پیگیری و پیشنهاد تدوین ضوابط و مقررات درخصوص جرایم و مجازاتها (موضوع باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی) به مراجع ذی‌صلاح.
11ـ ارایه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی براساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی.
12ـ پیشنهاد اصلاح این اساسنامه با توجه به مقتضیات زمان و رشد تجارت الکترونیکی.
ماده4ـ به منظور تعیین سیاستهای تجارت الکترونیکی کشور کارگروهی متشکل از اعضای زیر تشکیل خواهد شد:
1ـ وزیر بازرگانی (رییس کارگروه)
2ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
3ـ وزیر راه و ترابری
4ـ وزیر صنایع و معادن
5 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
6 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
8 ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
9ـ سه نفر صاحب‌نظر در امور تجارت‌الکترونیکی که توسط رییس‌کارگروه تعیین می‌شوند.
تبصره1ـ در اولین جلسه تشکیل کارگروه، یک نفر از اعضاء به عنوان نایب رییس انتخاب خواهد شد.
تبصره2ـ کارگروه از وزرا یا رؤسای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حسب مورد بدون حق رأی برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت خواهد کرد.
تبصره3ـ کارگروه می‌تواند حسب مورد کمیسیون تخصصی تشکیل دهد و هر یک از اعضای کارگروه می‌توانند یکی از معاونان خود را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی کارگروه معرفی نمایند.
تبصره4ـ دبیرخانه کارگروه در مرکز مستقر می‌باشد و رییس مرکز به عنوان دبیر کارگروه تعیین می‌شود.
ماده5 ـ رییس مرکز از بین افراد صاحب‌نظر در امور اقتصاد و تجارت الکترونیکی و دارای تحصیلات دانشگاهی و سوابق اجرایی مربوط با حکم وزیر بازرگانی برای مدت چهار سال انتخاب و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
ماده6 ـ وظایف و اختیارات رییس مرکز به شرح زیر است:
1ـ اداره امور مرکز و نظارت بر حُسن اجرای وظایف آن.
2ـ اخذ تصمیم و صدور دستور درباره امور مالی، اداری و استخدامی مرکز در حدود تشکیلات و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضای نامه‌ها و مکاتبات.
3ـ پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی مرکز به وزیر بازرگانی جهت طی مراحل قانونی تصویب به مراجع ذی‌صلاح.
4ـ پیشنهاد تسهیلات و مشوقها برای توسعه تجارت الکترونیکی به وزارت بازرگانی و نظارت بر حُسن اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی‌ربط.
5 ـ تهیه و تنظیم گزارش مالی و پیشنهاد بودجه مرکز به وزارت بازرگانی جهت تصویب در مراجع ذی‌ربط.
6 ـ نصب و عزل کارکنان مرکز بر طبق مقررات مربوط و براساس تشکیلات مصوب.
7ـ نمایندگی مرکز در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و نیز مراجع قضایی با حق توکیل به غیر.
8 ـ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و پایان دادن دعاوی به صلح با رعایت اصل 139 قانون اساسی.
9ـ معرفی امضاهای‌مجاز برای استفاده‌از حسابهای‌بانکی با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط.
10ـ انجام اقدامات لازم برای برقراری ارتباط با تشکلها، مراجع و سازمانهای داخلی و خارجی مرتبط با امر تجارت الکترونیکی برای تحقق اهداف مرکز.
11ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه مرکز و ارایه آن به وزیر بازرگانی و کارگروه یاد شده.
12ـ امضای قراردادها و اسناد تعهدآور.
ماده7ـ رییس مرکز می‌تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از کارکنان تفویض نماید.
تبصره ـ تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مستولیتهای نهایی و پاسخگویی رییس مرکز به مراجع ذی‌صلاح نمی‌باشد.
ماده8 ـ منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.
ماده9ـ سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد.
ماده10ـ دارندگان حق امضای چکها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس مرکز یا معاون ذی‌ربط وی و همچنین ذی‌حساب مرکز به صورت ثابت.
ماده11ـ وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، ساختار تشکیلاتی مرکز را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نماید. معاونت یاد شده مکلف است ظرف دو ماه تشکیلات مذکور را با رعایت مقررات مربوط تأیید یا اصلاح نماید.
ماده12ـ مرکز، نقطه تماس جمهوری‌اسلامی ایران با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است.
ماده13ـ تمامی حقوق مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ناشی از دارایی مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات از تاریخ ابلاغ این اساسنامه به مرکز منتقل می‌گردد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 36019/30/88 مورخ 8/7/1388 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : اساس نامه

شماره انتشار : 18835

تاریخ تصویب : 1388/6/4

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.